1 av 6 kvinner og 

 1 av 19 menn opplever 

 STALKING