top of page

Om stalking.no

 Vi har bistått i over 

 2 000 saker 

Om Stalking.no

Stalking.no er en frivillig drevet ressursside for stalkingutsatte. Vårt mål er å hjelpe deg til å håndtere stalking, og å komme deg videre på en trygg måte.

Vi har jobbet med stalkingproblematikk i over 25 år - lenge før stalking "fantes" i Norge.

Siden den gang har vi rådgitt i, og håndtert over 2 000 stalkingsaker, både i Norge og i våre skandinaviske naboland. Vi har høstet nok erfaring til å vite at disse sakene ikke går over av seg selv, og til å hjelpe deg å håndtere din sak. Ingen saker er like - men sakene har ofte mange likheter. Vi har lært at stalkingatferd er forutsigbar atferd - og dermed også håndterbar atferd.

I teamet har vi med oss personer med bakgrunn fra psykologi, juss og sikkerhet for å gi deg den beste bistanden vi kan makte.

Vi kan gi deg strategier og verktøy for å håndtere situasjonen, men det er dessverre ingen quickfix, og prosessen kan oppfattes både lang og krevende å gjennomføre.  

THE HARD TRUTH

1 av 6 kvinner og 1 av 19 menn

opplever stalking en periode av livet

I snitt varer en stalkingsak i ca 3 år - vår lengste pågående historie er på 22 år

De aller fleste søker ikke hjelp før det har gått altfor langt!

Over halvparten av de stalkingutsatte

utvikler psykologiske stressreaksjoner. Noen også PTSD som følge av stalkingen

Ca 25 % av de stalkingutsatte opplever voldelig atferd. 40 % opplever trusler om vold

2 % av sakene ender med drap

I ca 60 % av tilfellene kommer stalkeren fra en relasjon med den stalkingutsatte (intimstalkeren) 30 % er kjente for den stalkingutsatte. I ca 10 % av tilfellene er stalkeren helt ukjent for den stalkingutsatte.

Stalkingatferd er kontrollatferd. Den er forutsigbar og den er HÅNDTERBAR

bottom of page