top of page

BOOK OSS!

Våre dyktige instruktører bistår gjerne med faglig inputs til kurs, seminarer, samlinger og foredrag i din virksomhet.

Vi kan levere både standardiserte og skreddersydde opplegg for enhver gruppe mennesker som ønsker å lære om stalking. Dette kan være forebygging og håndtering, stalking i HMS sammenheng, risiko- og sårbarhetsanalyser og hvordan trygge dine ansatte og kolleger på en best mulig måte. Både i forhold til

stalking og i jobb- og i privatsammenheng.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale rundt et opplegg i din virksomhet.

Vi gleder oss til å bli kjent med dere!

bottom of page