top of page

Norsk forskning på stalking…? Hvorfor detI Norge har vi i lang tid basert anti-stalking arbeidet på utenlandske studier og undersøkelser. Kanskje var det så lite interesse for dette fenomenet fordi vi alle har «lært» at «stalking kun skjer med kjendiser og da særlig i Hollywood»?


Kjersti Narud sto bak den første norske undersøkelsen rundt stalking. Denne undersøkelsen var viktig i den grad at det er en norsk forskningsrapport med norske intervjuobjekter og som gir norske resultater. I praksis «beviste» undersøkelsen at stalking også foregår i Norge. Og ikke helt uventet – i omtrent samme omfang som i alle de land det er naturlig å sammenligne Norge med. Narud konkluderte med at 1 av 8 kvinner utsettes for stalking. De landene jeg mener det er riktig å sammenligne oss med, ender på rundt 1 av 6. Det er selve definisjonen av stalking som gir litt variasjoner.


Personlig mener jeg at forskjellen mellom tallene på hhv 12,5 % og 16,7 % er i praksis lite interessant. Begge tallene er uansett signifikante og viser at stalking er et fenomen og et problem – også i Norge.


For oss som jobber med anti-stalking og stalking management her i Norge, er dette «gode» nyheter. Gode i den grad at det er tall og empiri som underbygger det vi så langt strengt tatt bare er hevdet fra vår side – nemlig at stalking foregår i Norge – og at det er et samfunnsmessig problem.


Slike undersøkelser gjør det lettere:

  • Å jobbe for en egen anti-stalking lov. Vi har nå tall som synliggjør problemet og omfanget.

  • Å drive informasjonsarbeid til instanser og personer som ikke selv har opplevd stalking og umiddelbart kan identifisere seg med stalkingutsatte og stalkingproblematikken

  • Å la stalkingutsatte vite at det ikke er dem det er noe galt med, at de ikke innbiller seg ting. Stalking finnes, stalking er reelt og stalking er et samfunnsproblem

  • Stalking kan lettere trekkes inn som fenomen, og belyses når man har egne norske undersøkelser som kan underbygge og demonstrere eksistensen av stalking i Norge.

  • Stalking blir stalking og ikke maskert under en rekke andre begrep (vold i nære relasjoner, æreskodekser, kulturforskjell og andre mer eller mindre gode bortforklaringer av fenomenet).


Stalking.no, får flere henvendelser fra Masterstudenter innenfor felt som psykologi, jus, kriminologi, med flere. Dette er viktige oppgaver, og gir svært nyttig informasjon i anti-stalkingarbeidet. Enkelte oppgaver er også knyttet til andre/større forskningsprosjekter, og er derfor viktige på flere nivåer.


Vi søker nå etter stalkingutsatte (nåværende eller tidligere), som vil være behjelpelige til informasjonsinnhenting på fagfeltet stalking. Det er kun snakk om å stille til intervjuer, for de ulike prosjektene. All deltagelse er frivillig og 100 % anonymt. Vi kvalitetskontrollerer alle oppgaver og kandidater, før vi legger ut forespørsler for bistand.


Vi har nå tre Masterkandidater som trenger bistand til sine oppgaver.

Vi søker derfor etter dere med erfaring fra stalking som er villige til må hjelpe både dere selv og andre.


Ta kontakt med oss på stalking.no, for formidling av kontakt med kandfidatene.

423 visninger1 kommentar

Siste innlegg

Se alle

1 Kommentar


Det er veldig vondt å høre av andre at berre innbiller deg ting - det er i ditt hode - du er berre syk . Når du opplever fysiske ting som skjer . Veldig viktig å få meir fram av dette i offeligheten . Og at det blir tatt tak i me ei gang når man først seier i frå. Skriv alt ned . Tid dato . Og hva hendelsen er . Uansett . For ein dag om det eskalerer så he du alt skrevet ned men pass på å ikje ha det med deg ha det hos noen du virkelig stoler på!

Gefällt mir
bottom of page